Elköltöztünk a Szabadság térről, az irodánk új címe: 2700 Cegléd, Bercsényi utca 23.

Aktuális napi árfolyamok

Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok
Valuta Árfolyamok

Félfogadás

Előzetes időpontegyeztetés alapján

Telefon: 06 53 501 188
E-mail: dobozi@kozjegyzocegled.hu

Kivéve:

  • másolathitelesítés
  • cégkivonat
  • címpéldány
  • névaláíráshitelesítés

hétfő 8.30-16.30
kedd 8.30-16.30
szerda 8.30-18.00
csütörtök 8.30-16.30
péntek 8.30-13.00

Hasznos linkek

Aláírási címpéldány

A kérelmező érvényes személyi azonosító okmánya (ami lehet személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, fényképes gépjármű vezetői engedély, útlevél, fényképes EU személyazonosító okmány) + érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány (ún. lakcímkártya)

+

- Bejegyzett cég (pl. kkt., bt., kft., nyrt., zrt., szövet-kezet) esetében:

30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy cégbírósági bejegyző határozat,

vagy

- Be nem jegyzett cég esetében:

eredeti társasági szerződés + eredeti taggyűlési jegyző--könyv

- Bejegyzett társadalmi szervezet (pl. alapítvány, egyesület) esetében:

megyei (fővárosi) bíróság bejegyzéséről szóló végzés (igazolás) + eredeti (alapszabály) alapító okirat

vagy

- Be nem jegyzett társadalmi szervezet esetében:

eredeti (alapszabály) alapító okirat + alakulási jegyzőkönyv.